În scopul valorificării superioare a obiectivului “Observator Astronomic Vasile Urseanu” şi pentru asigurarea menţinerii permanente a acestuia în circuitul public şi turistic bucureştean, este necesară luarea unor măsuri de prevenire a degradării acestuia, prin lucrări de consolidare şi restaurare, precum şi alocarea unor resurse financiare pentru conservarea şi protejarea patrimoniului cultural.

 

În acest sens, Municipiul Bucureşti implementează proiectul “Consolidare, restaurare şi conservare Observator Astronomic Vasile Urseanu”, prin intermediul unei finanţări nerambursabile acordate prin Regio - Programul Operaţional Regional 2007 – 2013, Axa Prioritară 5 “Dezvoltarea durabilă si promovarea turismului”, domeniul major de intervenţie 5.1 “Restaurarea şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, precum şi crearea/modernizarea infrastructurilor conexe”.

 

Proiectul are termen de finalizare luna mai 2015 şi o valoare totală de 11.105.896,48 RON, din care finanţarea nerambursabilă este de 7.525.896,24 RON.

Iniţiativa Municipiului Bucureşti de a restaura Observatorul Astronomic Vasile Urseanu, monument istoric aflat într-o zonă centrală a capitalei, pe Bd. Lascăr Catargiu nr. 21, între Piaţa Victoriei şi Piaţa Romană, contribuie la conservarea şi restaurarea patrimoniului istoric al Bucureştiului prin menţinerea stilului arhitectonic tradiţional.

 

Obiectivul proiectului
În deplină concordanţă cu obiectivele Strategiei Regionale a Planului Naţional de Dezvoltare şi cu obiectivele generale ale Programului Operaţional Regional 2007-2013, obiectivul general al proiectului “Consolidare, restaurare şi conservare Observator Astronomic Vasile Urseanu” este valorificarea potenţialului turistic şi cultural al acestui monument astfel încât proiectul să contribuie la dezvoltarea turismului şi culturii în cadrul regiunii Bucureşti-Ilfov.

 

Obiectivele specifice ale proiectului „Consolidare, restaurare şi conservare Observator Astronomic Vasile Urseanu” sunt:

 • Consolidarea, restaurarea, protecţia şi conservarea imobilului Observatorul Astronomic Vasile Urseanu;
 • Introducerea clădirii în circuitul public şi turistic;
 • Realizarea amenajării peisagistice a împrejmuirilor acestuia (grădina);
 • Atingerea unui număr de 8.500 de turişti/vizitatori în primul an după introducerea în circuitul turistic a Observatorului Astronomic Vasile Urseanu şi extinderea sezonului turistic actual (trim. III - lunile iulie, august, septembrie);
 • Sporirea numărului de turişti cu aproximativ 6% în primii 5 ani după introducerea în circuitul public turistic;
 • Crearea a 5 locuri de muncă permanente în cadrul Muzeului Municipiului Bucureşti;
 • Menţinerea a 20 locuri de muncă pe durata implementării proiectului, din care 15 locuri de munca temporare;
 • Asigurarea mijloacelor corespunzătoare pentru informarea şi promovarea obiectivului prin construirea unui punct de informare turistică, a utilităţilor anexe şi dotărilor specifice: parcaj, reclame, indicatoare;
 • Garantarea şi modernizarea utilităţilor aferente obiectivului turistic de patrimoniu ce asigura condiţiile de siguranţă la incendiu, antiefracţie, climatizare;
 • Asigurarea unui climat corespunzător spaţiului interior atât pentru vizitatori, cât şi în vederea protecţiei obiectivelor de patrimoniu prin dotarea cu utilaje şi echipamente specifice.

 

Proiectul “Consolidare, restaurare şi conservare Observator Astronomic Vasile Urseanu” contribuie activ la dezvoltarea economică durabilă a regiunii Bucureşti-Ilfov, acest fapt fiind determinat şi măsurat luând în calcul trei perspective: economică, socială şi ecologică (de mediu).

Impactul Economic
Consolidarea, restaurarea şi conservarea Observatorului Astronomic Vasile Urseanu are implicaţii economice pozitive asupra dezvoltării Regiunii Bucureşti-Ilfov, acţionând în direcţia introducerii în circuitul economic (intern şi internaţional) a resurselor turistice asociate patrimoniului cultural istoric, respectiv a uneia din realizările în domeniile construcţiilor, arhitecturii şi astrologiei.

Impactul Social
Proiectul va facilita accesul tuturor cetăţenilor la mediul istoric şi cultural, luând în calcul factorul de incluziune socială. În plus, acest proiect furnizează oportunităţi pentru activităţi de voluntariat şi contribuie la procesul de educare a comunităţii Municipiului Bucureşti.

Impactul ecologic (de mediu)
Nu sunt anticipate evenimente cu impact major asupra mediului în cadrul acestui proiect. În afara lucrărilor de reabilitare, conservare şi restaurare care se vor efectua în cadrul acestui proiect pentru a asigura accesul la utilităţi (apa, sanitare, electricitate, încălzire) noi şi îmbunătăţite şi consolidarea structurii existente, nu sunt preconizate a se efectua alte lucrări sau structuri noi, de dimensiuni considerabile care ar putea genera efecte perturbatoare pe termen scurt, mediu sau lung.

 

Valoarea adăugată a proiectului
Valoarea adăugată a proiectului “Consolidare, restaurare şi conservare Observator Astronomic Vasile Urseanu” se va manifesta pe mai multe planuri, respectiv în mai multe domenii:
cultura: amenajarea şi reorganizarea spaţiilor destinate vizitatorilor, îmbunătăţirea spaţiilor de expunere şi vizitare, ameliorarea condiţiilor interioare destinate vizitării, sporirea numărului de prelegeri/ simpozioane/ sesiuni organizate, etc.
Proiectul poate constitui un model util in sporirea numărului de monumente istorice la nivel naţional restaurate şi redate circuitului public si turistic, naţional şi internaţional;
educaţie: organizarea de vizite educaţionale;
turism: atragerea unui număr mai mare de turişti şi vizitatori, de la 8.000 în 2009, la aproximativ 10.000/an in următorii 4 ani de la finalizarea implementării proiectului
social: crearea unor noi locuri de muncă permanente şi menţinerea locurilor de muncă actuale, pentru executarea lucrărilor de consolidare, conservare şi restaurare.
economic: prin generarea posibilităţii de manifestare a “efectului multiplicator” şi prin efectele generate de introducerea obiectivului în circuitul turismului cultural.

 

Rezultatele proiectului
Rezultatele preconizate la finalul perioadei de implementare a proiectului “Consolidare, restaurare şi conservare Observator Astronomic Vasile Urseanu” sunt:

 • Observatorul Astronomic Vasile Urseanu, monument istoric şi obiectiv de patrimoniu cultural local, complet restaurat;
 • Observatorul Astronomic Vasile Urseanu reintegrat în circuitul public şi turistic urban, naţional şi internaţional;
 • Rezultatele lucrărilor de restaurare sustenabile şi durabile se vor constitui într-un model de bune practici pentru restaurarea, reabilitarea şi conservarea obiectivelor culturale, ce poate fi utilizat pentru toate obiectivele din patrimoniul naţional care necesită astfel de intervenţii;
 • Identitatea Observatorului Astronomic Vasile Urseanu, în contextul istoric, cultural şi arhitectonic din Bucureşti, reafirmată prin transformarea Observatorului Astronomic într-un obiectiv de atracţie culturală, istorică şi turistică, cu rol major în promovarea arhitecturii de la sfârşitul secolului XIX.

 

Realizarea obiectivelor proiectului va fi susţinută şi de planul de marketing menit să asigure vizibilitatea monumentului istoric şi, în consecinţă, atragerea de turişti.

Planul de marketing aferent proiectului “Consolidare, restaurare şi conservare Observator Astronomic Vasile Urseanu” are în vedere şi dezvoltarea unor instrumente de comunicare pe internet pentru a facilita schimbul de informaţii. Astfel proiectul şi-a propus:

 • Dezvoltarea unui suport tehnologic multimedia adecvat prin editarea şi publicarea web-site-ului specific;
 • Iniţierea unei enciclopedii electronice care să conţină documentarea fotografică a diferitelor etape ale proiectului astfel încât să aducă în atenţia publicului rezultatele, efectele, bunele practici, soluţiile inovatoare reieşite în procesul de implementare a proiectului. Se preconizează ca aceasta enciclopedie digitala inovativa sa fie însoţita si de instrumente speciale de diseminare a informaţiilor, datelor, studiilor, analizelor, proiectelor din domeniu, contribuind astfel la realizarea unui sistem informaţional interactiv pentru restaurarea-conservarea patrimoniului naţional, pe suport optic pentru mediul civil şi mediul ştiinţific.